Zpět na reference

Studenta.cz - webová prezentace produktů

Grafický návrh webové stránky a tvorba webu na Wordpressu. Jedná se o B2B web, který slouží k prezentaci multimediální platformy Studenta a jejich služeb a produktů.

Služby

Web design
Tvorba Wordpress webu

Klient

Studenta